Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между https://lubovtaro.com/, наричано по-долу Доставчик, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейнhttps://lubovtaro.com/, наричани за краткост Сайт, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от OБУН, наричани за краткост Услуги.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на https://lubovtaro.com/, с изключение на линка към настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • наименование на Доставчика: Антоанета Гетова
 • седалище и адрес на управление: София
 • адрес за упражняване на дейността: София
 • данни за кореспонденция: гр. София, email: tonigetova@abv.bg, тел: 0889721595
 • вписване в публични регистри: ЕИК

 

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Представяне на стоки и услуги

Услугата, предоставяна от Доставчика на Потребителя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

 • Извършване на обучение по конкретно определена от Доставчика тема, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
 • Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.
 • Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.
 • В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената и основните характеристики на стоката. https://lubovtaro.com/ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 • https://lubovtaro.com/има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в Сайта, да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

2.Поръчка

Регистрираният Потребител може да поръчва стоки и услуги, представяни от https://lubovtaro.com/. При създаване на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на поръчката Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При изготвяне на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с https://lubovtaro.com/, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена след потвърждаване, следвайки инструкциите в Сайта.

При финализиране на поръчката Потребителят може да види продуктите, които закупува и техните цени.
След финализирането на поръчката, Потребителят получава потвърждение на посочения от него и-мейл със същата информация.

 1. Защита на личните данни при предоставяне на услугата

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личната информация на клиентите си.

Достъпът до интернет страницата ни, както и останалите онлайн ресурси, са абсолютно свободни и не изискват въвеждане на лична информация.

Регистрацията в нашата продажбена страница изисква въвеждане на лични данни от страна на Потребителя само в рамките на минимума, необходим за реализиране на поръчките му.

Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни за информация или редакция.

https://lubovtaro.com/гарантира, че предоставените от Потребителя Лични данни няма да се унищожават, фалшифицират, продават или разкриват на трети лица, освен за целите на услугите, описани в тези условия и заявени от Потребителя.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от https://lubovtaro.com/ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

При направена поръчка и успешно плащане в сайта, Потребителят получава данните си за достъп в рамките на 2 часа. Тази информация се получава на имейл адреса, посочен от потребителя. Паролата за отдалечен достъп се генерира от компютърен робот чрез извършването на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

С попълване на данните си и при успешно плащане или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителят регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

В случай че за регистрация на Потребителят за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Потребителите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

Договорът се сключва на български език. Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите Общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за защита на личните данни и 7-дневната пълна гаранция.

Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителя, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Потребителя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Потребителя до момента на преустановяване на използването.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Достъпът до интернет страницата ни, както и онлайн каталога, са абсолютно свободни и не изискват въвеждане на лична информация.

Регистрацията в нашия онлайн магазин изисква въвеждане на лични данни от Ваша страна само в рамките на минимума, необходим за реализиране на поръчките Ви.

Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни за информация или редакция.

https://lubovtaro.com/гарантира, че предоставените от Потребителя Лични данни няма да се унищожават, фалшифицират, продават или разкриват на трети лица, освен за целите на услугите, описани в тези условия и заявени от Потребителя.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от https://lubovtaro.com/ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

При направена поръчка в сайта, https://lubovtaro.com/ предоставя името, адреса и телефона на потребителя на куриерски фирми Еконт или Спиди, които са им необходими за доставянето на поръчаните продукти.

https://lubovtaro.com/не носи отговорност за лични данни, събрани и разпространени от куриерски фирми.

 1. Цена на услугата

Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Потребителят съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.

Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.

Потребителят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в уебсайта му, когато Услугата се предоставя възмездно.

Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

 1. Авторски права

Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се предоставя Услугата, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

Потребителят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата.

Използването на учебните материали, както и съдържанието на уебсайта и на всички обекти на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта https://lubovtaro.com/ е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).

Потребителят няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на учебните материали или други информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън указаното в чл. 11.2, 11.3 и 11.5, се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.

При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на учебни материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху учебните материали и ресурсите на Доставчика предоставени като част от Услугите, Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 3 пъти стойността на услугата.

Разпоредбата на предходния член не лишават Доставчика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

С приемането на тези Общи условия, Потребителят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в обучението и ползване на уебсайта.

 1. Права и задължения на страните

Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. При използването на Услугата, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

Потребителят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

 • Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;
 • Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 • Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;
 • Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;
 • Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;
 • Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Потребителят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.
 • Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

При невъзможност на Доставчика да предостави на Потребителя поръчаното от него обучение, Доставчикът може да предложи алтернативно обучение. При несъгласие от страна на Потребителя, Доставчикът се задължава да възстанови стойността на непредоставеното обучение на Ползвателя в срок до 30 дни.

Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

 1. Спиране и прекратяване

Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

 • при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
 • за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;
 • при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Потребителя;
 • Потребителят не е заплатил дължимата от него такса.

След отпадане на предходните обстоятелства достъпът до Услугата се възобновява.

Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

 • при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Потребителите;
 • при прекратяване действието на общите условия;
 • при заявление от страна на Ползвателя;
 • при изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в общите условия, отправено до Доставчика.
 1. Ограничаване на отговорността

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Доставчика или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с обучения. Доставчикът не гарантира, че предоставените обучителни и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, учебни материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят „във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставчикът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителя.

Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време и след завършване на Услугата. Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Потребителят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на обучението.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта  https://lubovtaro.com/ във връзка с Услугата.

Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта https://lubovtaro.com/ Потребителят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

 1. Комуникации

Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят, следва да бъдат писмени. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

 1. Изменение и достъп до общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители на услугата.

Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за използване на Услугата. Потребителят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Потребителите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 1. Прекратяване 

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период на предоставяне на Услугата;
 • с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.